Baszta Rybacka

Baszta Rybacka to jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych zabytków budapesztańskich. Znajduje się w I. dzielnicy w okolicach zamku budańskiego. Zbudowany w stylu neoromańskim w latach 1895-1902 wg planów Frigyes-a Schulka w miejsce dawnych murów zamkowych. Swą nazwę zawdzięcza średniowiecznemu cechowi rybaków, który bronił tej części murów. Z wież i tarasów Baszty Rybackiej rozciąga się widok na Dunaj, Wyspę Małgorzaty, stronę peszteńską oraz Górę Gellerta.

Leave a Reply